ชุดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

รหัสสินค้า:  CCS008
ชื่อสินค้า:ชุดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
English name : Electromagnetism
รายละเอียด :
– ศึกษาทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
– การเกิดพลังงานความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า
– พลังงานจากมอเตอร์ และทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
– รู้จัก Relay และ Lorentz force
– ศึกษามอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรมและขนาน
– เจนเนอร์เรเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับ

Additional information

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์