ปฏิบัติการทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า : EKS0101 – EKS0103
ชื่อสินค้า : ปฏิบัติการทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
English name : Electronic Kit
รายละเอียด : 
EKS0101 ชุดสิ่งแวดล้อม
บอกระดับนํ้า 3 ระดับ, เตือนฝนตก, วัดความชื้นในดิน, เตือนนํ้าล้น, เครื่องค้นหาโลหะ, วัดความเข้มแสง,เครื่องวัดความสะอาดของนํ้า, สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ 5 คู่, ขั้วถ่าน 9 V, รังถ่าน 2 ก้อน, รังถ่าน 4 ก้อนพร้อมคู่มือ
——————-
EKS0102 ชุดวงจรไฟฟ้าวิ่ง-ไฟฟ้ากระพริบ
วงจรไฟฟ้ากระพริบ 3 จังหวะ, วงจรไฟกระพริบเรียงแถว 5 ดวง, วงจรไฟกระพริบสลับ 10 ดวง, วงจรไฟวิ่งรูปกังหัน 16 ดวง, วงจรไฟวิ่งวงกลม, วงจรไฟวิ่งไป-กลับ 12 ดวง, สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ 5 คู่, ขั้วถ่าน 9 V, รังถ่าน 2 ก้อน, รังถ่าน 4 ก้อน พร้อมคู่มือ
——————-
EKS0103 ชุดสร้างเสียงสัญญาณ
เสียงสัตว์ 5 เสียง (ลิง, แกะ, สุนัข, กบ, ม้า), ไซเรน 6 เสียง, เสียงออดอิเล็กทรอนิกส์, เสียงจิ้งหรีด, ปลุกด้วยแสง ตะวัน, เสียงระฆังพร้อมลำโพง, สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ 5 คู่, ขั้วถ่าน 9V, รังถ่าน 2 ก้อน, รังถ่าน 4 ก้อน พร้อมคู่มือ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,