ชุดแผ่นหมุนและมอเตอร์

รหัสสินค้า : PS0303
ชื่อสินค้า :ชุดแผ่นหมุนและมอเตอร์
รายละเอียด : 
ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 0.5 v, 200 mA จำนวน 1 ชุด, มอเตอร์ใบพัด, แผ่นหมุนรูปเครื่องบิน, ใบพัด, นก ฯ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,