ชุดพลังงานและการเคลื่อนที่

รหัสสินค้า : SK0153

ชื่อสินค้า : ชุดพลังงานและการเคลื่อนที่

รายละเอียดสินค้า : 

ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพลังงานและการเคลื่อนที่ โดยมีการประยุกต์ใช้คุณสมบัติของพลังงานและการเคลื่อนที่ให้เกิดประโยชน์พร้อมด้วยแผ่นซีดีคู่มือการทำกิจกรรม แผ่นซีดีประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรมคู่มือครูและหนังสือเสริมการเรียนรู้ในชุดการเรียนรู้สามารถประกอบกิจกรรมได้
30 กิจกรรม ตัวอย่างเช่น แรงโน้มถ่วงการเดินทางของเสียง การทำกล้องสลับลาย การทดลองเลนส์และการหักเหของแสงผ่านเลนส์ เป็นต้น

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: