แผ่นภาพนูนจำลองธรณีสัณฐาน

รหัสสินค้า :  EG0521
ชื่อสินค้า :  แผ่นภาพนูนจำลองธรณีสัณฐาน
English name : Geomorphelogical models
รายละเอียด :
เป็นลักษณะของเปลือกโลกที่มีสัณบานต่างๆ กัน ประกอบด้วย แม่นํ้า 3 ระยะ (Three Stages of The River), การทับถมของพื้นหินปูน (Depositional Karst Landforms), นํ้าบาดาล (Artesian Water), ปากแม่นํ้า (River Delta), ลุ่มนํ้าและคันดินธรรมชาติ (Flood Plain and Natural Lavees), แม่นํ้าคดเคี้ยวและทะเลสาบ (River Meanders and Oxbow Lakes), หุบเขา (Canyon), นํ้าตก (Waterfall)

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,