ชุดรักษ์ธรรมชาติ

รหัสสินค้า :   SK0161
ชื่อสินค้า : ชุดรักษ์ธรรมชาติ
รายละเอียด :
ส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์และพันธุ์พืช พร้อมด้วยแผ่นซีดีคู่มือการทำกิจกรรมแผ่นซีดีประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรม คู่มือครูและหนังสือเสริมการเรียนรู้ ในชุดการเรียนรู้สามารถประกอบ กิจกรรมได้ 30 กิจกรรม ตัวอย่าง เช่น ส่วนประกอบต่างๆ ของพืช การถ่ายเรณูและการปฏิสนธิสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: