ชุดลูกกลิ้งตีลังกาท้าแรงโน้มถ่วง (รางเดี่ยว)

รหัสสินค้า : PM0171
ชื่อสินค้า : ชุดลูกกลิ้งตีลังกาท้าแรงโน้มถ่วง (รางเดี่ยว)
English name : Loop – the – Loop Apparatus

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้