ชุดลูกโลกลอยได้

รหัสสินค้า :   T00252 – T00253

ชื่อสินค้า :  ชุดลูกโลกลอยได้ 

English name :  Floating Globe 

รายละเอียด : 

T00252       ขนาด 4 นิ้ว
T00253       ขนาด 13 นิ้ว

ใช้หลักการของอิเล็กโตรแมกนีติกและหลักการของแม่เหล็ก ใช้ไฟฟ้า AC-Adapter 9V.DC 300mw.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: