ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า:  CCS001
ชื่อสินค้า:ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์
English name :  Electronics kit
รายละเอียด :
เพื่อเรียนรู้ชนิดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงหลักการและการทำงานในวงจรไฟฟ้า มีหัวข้อกิจกรรม ดังนี้
– ชนิดและหลักการของไดโอด (10 กิจกรรม)
– สารกึ่งตัวนำ (6 กิจกรรม)
– ชนิดของทรานซิสเตอร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (21 กิจกรรม)
– หลักการเก็บประจุและตัวเก็บประจุ (16 กิจกรรม)
– ทฤษฎีเรติฟิเคชั่น (Rectif ification) (4 กิจกรรม)
– วงจรกำเนิดสัญญาณความถี่รูปสี่เหลี่ยม(Multivibrator) (8 กิจกรรม)
– วงจรเรโซแนนซ์ (5 กิจกรรม)
– การขยายสัญญาณ (Amplifif ication) (9 กิจกรรม)
– Logic Circuit (8 กิจกรรม)

Additional information

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์