ชุดแผงวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

รหัสสินค้า :  PE0156
ชื่อสินค้า : ชุดแผงวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
English name : Simple Electrical Circuit Board
รายละเอียด :
ขนาดประมาณ 40 X 30 ซม. ชุดแสดงวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นที่ประกอบด้วยหลอดไฟ สะพานไฟและสวิตซ์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,