ชุดสนุกกับสมดุลรูปของหมีน้อย

รหัสสินค้า : KK79029
ชื่อสินค้า : ชุดสนุกกับสมดุลรูปของหมีน้อย
English name : PB Balancing Bear Dexterity Game
รายละเอียด :
ประกอบด้วยกิจกรรมแบบฝึกหัดเกี่ยวกับความสมดุลจากระดับง่ายไปยากหลากหลายกิจกรรมและการนำหมีมาต่อเพื่อให้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการสร้างความสมดุลและฝึกสมาธิให้เด็กคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , , ,