ชุดสนุกกับสีและภาพลวงตา

รหัสสินค้า : KK79011
ชื่อสินค้า : ชุดสนุกกับสีและภาพลวงตา
English name : PB Color & Cut Illusions
รายละเอียด :
สร้างลูกข่าง โดยการระบายสีบนกระดาษตามแบบที่กำหนดแล้วนำไปทดลองหมุนเพื่อเรียนรู้และสังเกตภาพลวงตาจากการผสมสี ฝึกทักษะทางด้านการคิดอย่างมีเหตุผล, ศิลปะ, การใช้กรรไกรตัดกระดาษอย่างปลอดภัย และการวัดโดยใช้ไม้บรรทัด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , , ,