ชุดสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ 40 กิจกรรม

รหัสสินค้า :   SK0143
ชื่อสินค้า :  ชุดสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ 40 กิจกรรม
รายละเอียด :
มี 40 การทดลอง เช่น การต่อวงจรหลอดไฟผ่านตัวต้านทานปรับค่าได้, การต่อวงจรผ่านออดผ่านสวิทซ์, การต่อวงจรมอเตอร์แบบ DC, การต่อวงจรมอเตอร์แบบ DC กลับทิศทาง, การต่อวงจรหลอด LED ผ่านตัวต้านทานปรับค่าด้วยแสง, การต่อวงจรไฟกลางคืน, การต่อวงจรสัญญาณเตือนภัยด้วยแสงและเสียงแบบหน่วงเวลา, การต่อวงจรเครื่องจับเท็จ, การต่อวงจรหลอดไฟที่ปรับความเข้มแสง เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,