ชุดสนุกกับ 10 กิจกรรมการสะท้อนและการหักเหของแสง

รหัสสินค้า : KK196471
ชื่อสินค้า : ชุดสนุกกับ 10 กิจกรรมการสะท้อนและการหักเหของแสง
English name : Light Rays Reflection & Refraction
รายละเอียด :
เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแสงทั้งการสะท้อนและการหักเหของแสงที่ทำให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, การเกิดภาพบนกระจกเงา, การเกิดเงา และการเกิดสเปกตรัมของแสง ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเกิดภาพบนกระจกเงา 2 บานที่ทำมุมแตกต่างกัน, การเกิดเงาจากมือและสิ่งของ, การสะท้อนและหักเหของแสง, มายากลกระจกเงา เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้