ชุดสมดุลของแรง โต๊ะโลหะ ∅ 30 ซม. พร้อมตุ้มนํ้าหนัก

รหัสสินค้า : PM0272
ชื่อสินค้า : ชุดสมดุลของแรงโต๊ะโลหะ ∅ 30 ซม. พร้อมตุ้มนํ้าหนัก
English name : Force Table ∅ 30 cm.
รายละเอียด : 
ประกอบด้วย โต๊ะโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. มีสเกลบอกมุม 0 – 360 ํ มีตุ้มนํ้าหนัก 3 ชุด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,