ชุดสะพานโค้ง

รหัสสินค้า :  H00161

ชื่อสินค้า : ชุดสะพานโค้ง

รายละเอียด : 
ศึกษาการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานและสมดุลของแรง รูปทรงต่างๆ สามารถนำมาประกอบเป็นสะพานโค้งที่แข็งแรงสามารถรองรับนํ้าหนักได้ ช่วยให้เข้าใจเรื่องของโครงสร้างการก่อสร้างโดยใช้หลักของวิศวกร ประกอบด้วย รูปทรงต่างๆ 9 แบบ จำนวน 23 ชิ้น พร้อมฐานสะพานทำด้วยไม้แข็งแรง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: