ชุดสาธิตกฎของเลนซ์ และกระแสของเอ็ดดี้ (ชุดใหญ่)

รหัสสินค้า :  H00201

ชื่อสินค้า :   ชุดสาธิตกฎของเลนซ์ และกระแสของเอ็ดดี้ (ชุดใหญ่)

รายละเอียด : 
ศึกษาการเหนี่ยวนำแม่เหล็กในขดลวดเหนี่ยวนำและวงแหวนโลหะ ตามกฎของเลนซ์ และอธิบายการผลักกันของขั้วแม่เหล็กระหว่างขดลวดและวงแหวน ที่สามารถทำให้วงแหวนโลหะลอยตัวอยู่ในอากาศได้อย่างอัศจรรย์ นอกจากนั้น ยังสามารถแสดงปรากฏการณ์ของกระแสเอ็ดดี้ให้เห็นได้ชัดเจนสามารถเก็บลงกล่องเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: