ชุดสาธิตกฎของเลนซ์ และกระแสของเอ็ดดี้ (ชุดใหญ่)

รหัสสินค้า :  H00201

ชื่อสินค้า :   ชุดสาธิตกฎของเลนซ์ และกระแสของเอ็ดดี้ (ชุดใหญ่)

รายละเอียด : 
ชุดทดลองนี้แสดงกฎของเลนซ์ โดยอาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กของหม้อแปลงและขดลวดเหนี่ยวนำหรือวงแหวนโลหะซึ่งสามารถลอยตัวอยู่ได้กลางอากาศอย่างน่าฉงน นอกจากนั้นยังสามารถแสดงปรากฎการณ์ของกระแสเอ็นดี้ให้เห็นได้ชัดเจนสามารถเก็บลงกล่องเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,