ชุดสาธิตการนำไฟฟ้าของสารละลาย

รหัสสินค้า :  PE0182
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตการนำไฟฟ้าของสารละลาย
English name : Conductivity Apparatus

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้