ชุดสาธิตการออสซิลเลคของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

รหัสสินค้า :  PE0296
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตการออสซิลเลคของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
English name : Electromagnetic Oscillator Demonstration
รายละเอียด :
ขนาดประมาณ 35 X 50 X 9.5 ซม. มีหูหิ้ว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้