ชุดสาธิตการแยกนํ้าด้วยกระแสไฟฟ้า

รหัสสินค้า : C00416
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตการแยกนํ้าด้วยกระแสไฟฟ้า
English name : Water Electrolysis Demonstration

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้