ชุดสาธิตคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

รหัสสินค้า :  H00211

ชื่อสินค้า :  ชุดสาธิตคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

รายละเอียด : 
แสดงความยาวคลื่น, ความสูงคลื่น, ความถี่คลื่น, ความเร็วคลื่น, ยอดคลื่น (สันคลื่น), ท้องคลื่น, คลื่นตามยาว, คลื่นตามขวาง, คลื่นกล, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นผิวนํ้า, คลื่นใต้นํ้า เส้นบัพและเส้นปฎิบัพ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,