ชุดสาธิตแรงกระทำระหว่างเส้นลวดตัวนำไฟฟ้าขนาน

รหัสสินค้า : PA0223
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตแรงกระทำระหว่างเส้นลวดตัวนำไฟฟ้าขนาน
English name : Demonstration of Forces in Parallel Conductor
รายละเอียด :
ประกอบด้วย ชุดขดลวดพันรอบแกนไม้ 2 ชุด (10รอบ, 20รอบ) ฐานไม่มีสเกลวัดระยะทาง มีเสาสำหรับแขวนลวด และขดลวดในแนวราบสามารถเลื่อนออกจากฐานได้
อุปกรณ์ประกอบ (ซื้อเพิ่ม)
PE0274 เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า 10, 8A 
PE0332 หม้อแปลงโวลต์ตํ่า AC/DC 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้