ชุดสาธิตสนามแม่เหล็กในขดลวด

รหัสสินค้า : PA0206
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตสนามแม่เหล็กในขดลวด
English name : Electromagnetic in Coil Demonstration

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้