ชุดสาธิตหลักการของหม้อแปลง

รหัสสินค้า : PA0265
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตหลักการของหม้อแปลง
English name : Principle of Transformer

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้