ชุดสารและสมบัติของสาร

รหัสสินค้า :  SK0152
ชื่อสินค้า :  ชุดสารและสมบัติของสาร
รายละเอียด :
ชุดการเรียนรู้นี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในคุณสมบัติของสารที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงประยุกต์ใช้คุณสมบัติของสารให้เกิดประโยชน์ พร้อมด้วยแผ่นซีดีคู่มือการทำกิจกรรม แผ่นซีดีประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรมคู่มือครูและหนังสือเสริมการเรียนรู้ ในชุดการเรียนรู้สามารถประกอบกิจกรรมได้ 30 กิจกรรม ตัวอย่างเช่นการนำความร้อน การทดสอบนํ้าส้มสายชูการทำกระดาษรีไซเคิล แรงดันอากาศ เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: