ชุดสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า :  SK0151
ชื่อสินค้า :  ชุดสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด :
ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัว พร้อมด้วยแผ่นซีดีคู่มือการทำกิจกรรม แผ่นซีดีประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรม คู่มือครูและหนังสือเสริมการเรียนรู้ ในชุดการเรียนรู้สามารถประกอบกิจกรรมได้30 กิจกรรม ตัวอย่างเช่น วัฏจักรชีวิตกบ ระบบนิเวศจำลอง การกรองนํ้า การเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: