ชุดสเปคตรัม

รหัสสินค้า : PL0201
ชื่อสินค้า : ชุดสเปคตรัม
English name : Spectrum Tube Power Supply
รายละเอียด : 
่ใช้ Coil คุณภาพสูง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้