ชุดโครงสร้างภายใน ราก, เมล็ดข้าวโพด, ข้าว

รหัสสินค้า : BL1001

ชื่อสินค้า : ชุดโครงสร้างภายใน ราก, เมล็ดข้าวโพด, ข้าว

รายละเอียด :

ประกอบด้วย สไลด์ 9 แผ่น, แผ่นใส 3 แผ่น พร้อมคู่มือ Yong root tip, Plant root tip, Root of butter caps, Root monocotyledon (C-S),Root dicotyledon (C-S), Root dicotyledon (L-S), Root monocotyledon (L-S),Wheat Seed, Corn Seed

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้