ชุดส่วนประกอบของแมลง 12 แผ่น

รหัสสินค้า : BL1022
ชื่อสินค้า :ชุดส่วนประกอบของแมลง 12 แผ่น (Animal Tissue Set)
รายละเอียด :
ประกอบด้วยสไลด์ตัวอย่างส่วนประกอบของแมลงแต่ละชนิด เช่น ขาและปีกของผีเสื้อ, แมลงปอ และ ผึ้ง เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้