ชุดอาณาจักรมอเนอรา (Monera Kingdom) และฟังไจ (Fungi)

รหัสสินค้า : BL1009
ชื่อสินค้า :   ชุดอาณาจักรมอเนอรา (Monera Kingdom) และฟังไจ (Fungi)
รายละเอียด :
ประกอบด้วย สไลด์ 8 แผ่น, แผ่นใส 2 แผ่น พร้อมคู่มือ Anabaena w.m., Oscillatoria, Bacteria morphology rod smear, Bacteria Three Type Smear, Bacteria from Cheese, Penicillium w.m., Aspergillius w.m., Lichen sec.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้