ชุดอาณาจักรโพรทิสตา (Protista Kingdom)

รหัสสินค้า : BL1008
ชื่อสินค้า : ชุดอาณาจักรโพรทิสตา (Protista Kingdom)
รายละเอียด :
ประกอบด้วย สไลด์ 9 แผ่น, แผ่นใส 3 แผ่น พร้อมคู่มือ Euglena, Chlamydomonas w.m., Spirogyra w.m., Chlorella w.m., Volvox w.m., Diatom w.m., Paramecium w.m., Amoeba Proteus, Plasmodium

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้