ชุดสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์มัธยมต้น

รหัสสินค้า :  PE0252
ชื่อสินค้า : ชุดสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์มัธยมต้น
English name : Electronic Kit for Junior School
รายละเอียด :
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม
PE0331 หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า 2
ระบบ AC/DC
PR0123 โวลต์มิเตอร์
PR0126 แอมมิเตอร์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,