ชุดสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์มัธยมปลาย

รหัสสินค้า :  PE0253
ชื่อสินค้า : ชุดสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์มัธยมปลาย
English name : Electronic Kit for High School
รายละเอียด :
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม
PE0331 หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า
2 ระบบ AC/DC
PR0123 โวลต์มิเตอร์
PR0126 แอมมิเตอร์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,