ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 1288 กิจกรรม

รหัสสินค้า :  SK0141
ชื่อสินค้า :  ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 1288 กิจกรรม
รายละเอียด :
1. เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ประกอบเข้าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยชิ้นส่วนที่มีปุ่มกด ทำเป็นวงจรประกอบง่ายและให้ผลการทดลองได้ผลชัด
2. เป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องอิเล็กทรอนิกส์มีวงจรการประกอบได้ถึง 1,288 วงจร ประกอบด้วยวงจรตั้งแต่ง่ายไปหายาก เช่น วงจรการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม ขนานและผสม, วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย,
วงจรกันขโมย, วงจรเตือนฝนตกและอื่นๆ
3. มีคู่มือพิมพ์ 4 สี และคำบรรยายประกอบภาพวงจรสามารถประกอบได้
อย่างถูกต้อง แม่นยำ
4. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำงานด้วยถ่านไฟฉายจึงมีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้เรียน
5. สื่อพัฒนากระบวนการคิดได้บรรจุรวมอยู่ในกระเป๋าผ้าที่มีหูหิ้วสะดวกต่อการใช้งานและเก็บรักษา

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,