ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 188 กิจกรรม

รหัสสินค้า :   SK0142
ชื่อสินค้า :  ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 188 กิจกรรม
รายละเอียด :
สื่อการเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยชิ้นส่วนที่มีปุ่มกดทำเป็นวงจรอย่างง่าย ทดลองได้ผลชัดเจน วงจรประกอบรวมได้ 188 กิจกรรม ตั้งแต่ง่ายไปยาก เช่น การต่อวงจรไฟฟ้า, การต่อหลอดและมอเตอร์ แบบ อนุกรมและขนาน, วงจรเสียงกริ่งบ้าน วงจรดนตรีและอื่นๆ การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยถ่านไฟฉาย จึงมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแก่ผู้เรียน

This product is currently out of stock and unavailable.