ชุดทดลองเรื่องเซลล์ไฟฟ้า แบบ 2

รหัสสินค้า :  PE0216
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองเรื่องเซลล์ไฟฟ้า แบบ 2
English name : Electrical Cell Experiment; Type 2

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้