ชุดเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของ Mammal

รหัสสินค้า : BL1003
ชื่อสินค้า :   ชุดเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของ Mammal
รายละเอียด :
ประกอบด้วย สไลด์ 9 แผ่น, แผ่นใส 2 แผ่น พร้อมคู่มือ  Cardiac Muscle, Kidney Vascular Injection sec., Small Intestine, Squamous Eqithelial from Human Mouth Scrapings, Single Ply Squamous Epithelium, Stratum Tier Squamous Epithelium, Peripheral Nerve Mammal, Human Blood Mammal, Lung Mammal

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้