ชุดเปรียบเทียบมวล

รหัสสินค้า : KK198094
ชื่อสินค้า : ชุดเปรียบเทียบมวล
English name : Mass Comparison Set
รายละเอียด : 
ประกอบด้วย ไม้ ,เหล็กและเรซิ่นที่ขนาดแตกต่างกัน สำหรับฝึกเปรียบเทียบขนาดและมวลของสิ่งของต่างชนิดกัน ที่ขนาดเท่ากันแต่น้ำหนักแตกต่างกัน และฝึกจำแนกประเภทของวัสดุ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , , ,