ชุดเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ในบล็อกเรซิ่น

รหัสสินค้า: BM5601
ชื่อสินค้า: ชุดเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ในบล็อกเรซิ่น
English name : Animals Life History in Resin Set

รายละเอียด :
วัฏจักรชีวิตหนอนไหม, วัฏจักรชีวิตตั๊กแตน,วัฏจักรชีวิตผีเสื้อ, วัฏจักร ชีวิตผึ้ง, วัฏจักรชีวิตแมลงปอ พร้อมคำบรรยายในตู้ห้าเหลี่ยม ขนาดประมาณ 370 x 370 x 500 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้