ชุดเรียนรู้เคมีวิทยาย่อส่วน

รหัสสินค้า : SK0301
ชื่อสินค้า : ชุดเรียนรู้เคมีวิทยาย่อส่วน
English name : Small Scale Chemistry
รายละเอียด :
ประกอบด้วย
1. Reaction plate (12L,48S)
2. Spot plate 15 loop and spoon
3. จานเพาะเชื้อพลาสติก
4. หลอดทดลอง PS 12×75 มม.
5. หลอดทดลอง PS 16×100 มม.
6. ขวดหยดใส 10 ซีซี
7. ขวดหยดสีชา 10 ซีซี
8. หลอดหยดพลาสติกเล็ก
9. หลอดหยดพลาสติกใหญ่
10. กรรไกร 15 ซม.
11. ปากคีบสแตนเลส
12. แว่นขยาย 3 ขนาด
13. ปากกาเมจิก
14. ชุดสแตนด์สแตนเลส
15. เครื่องคนสารละลายด้วยแม่เหล็ก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: