ชุดเลนส์และทัศนอุปกรณ์พร้อมกล่องแสง

รหัสสินค้า : PL0145
ชื่อสินค้า : ชุดเลนส์และทัศนอุปกรณ์พร้อมกล่องแสงเลเซอร์
English name : Geometrical Optics Kit with Ray Box
รายละเอียด : 
ชุดทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบัติของแสง การสะท้อน การหักเห และการเกิดภาพได้อย่างครบถ้วน มากกว่า 10 กิจกรรม เช่น กิจกรรมศึกษาภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าและเลนส์นูน, การสะท้อนกลับทั้งหมดของปริซึมสามเหลี่ยม เป็นต้น
ประกอบด้วย
• รางเลื่อนมีสเกล ยาว 1.2 เมตร, แผ่นกระดานแม่เหล็กพร้อมสเกลมุม สำหรับติดอุปกรณ์ สะดวกต่อการทดลองและเห็นผลการทดลองชัดเจน
• เลนส์เว้า, เลนส์นูน, กระจก, ปริซึมรูปแบบต่างๆ และแผ่นกรองแสง,
แหล่งกำเนิดแสง 12V 20W ฐานแม่เหล็ก ใช้งานได้ทั้งกับรางและกระดานแม่เหล็ก
• อุปกรณ์บรรจุในกล่องอลูมิเนียมมีหูหิ้ว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้