ชุดเลนส์ Plan Achromatic Parfocal 4x, 10x, 40x, 100x เคลือบพิเศษ Antifungus

รหัสสินค้า :  ฺBI0625
ชื่อสินค้า : ชุดเลนส์ Plan Achromatic Parfocal 4x, 10x, 40x, 100x เคลือบพิเศษ Antifungus

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้