ชุดแม่เหล็กและไฟฟ้า

รหัสสินค้า :   SK0154
ชื่อสินค้า :  ชุดแม่เหล็กและไฟฟ้า
รายละเอียด :
ศึกษาการเกิดของกระแสไฟฟ้า, การใช้ไฟฟ้าที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากแม่เหล็ก พร้อมด้วยแผ่นซีดีคู่มือการ
ทำกิจกรรม แผ่นซีดีประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรม คู่มือครูและหนังสือเสริมการเรียนรู้ ในชุดการเรียนรู้สามารถ
ประกอบกิจกรรมได้ 30 กิจกรรม ตัวอย่างเช่น เซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย การทำเข็มทิศอย่างง่ายเซลล์สุริยะ การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: