ชุดแยกนํ้าด้วยกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนชิ้นอิเล็กโทรดได้

รหัสสินค้า : C00415
ชื่อสินค้า : ชุดแยกนํ้าด้วยกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนชิ้นอิเล็กโทรดได้
English name : Electrolysis Kit

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้