ชุดโครงสร้างของแมลงภายนอก

รหัสสินค้า : BL1004
ชื่อสินค้า :    ชุดโครงสร้างของแมลงภายนอก
รายละเอียด :
ประกอบด้วย สไลด์ 11 แผ่น, แผ่นใส 3 แผ่น พร้อมคู่มือ Honey Bee Mouth Part, Butterfly Mouth Part, Housefly Mouth Parts, Locust Mouth Parts, Home Mosquito Female Mouth Parts, Honey Bee third Pair of Legs, Housefly Foot, Insect Compound Eye, Insect Antenna, Mosquito Larva, Ant

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้