ชุดโครงสร้างภายในของลำต้น, ใบ

รหัสสินค้า : BL1002
ชื่อสินค้า :  ชุดโครงสร้างภายในของลำต้น, ใบ
รายละเอียด :
ประกอบด้วย สไลด์ 8 แผ่น, แผ่นใส 3 แผ่น พร้อมคู่มือ Stem to show Lenticel, Stem to show Annual Rings, Xylem, Phloem, Broad Bean Leaf Epidermis, Lilac Leaf, Monocotyledon Stem (c.s.), Dicotyledon Stem (c.s.)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้