ชุดโครงสร้างภายในของ สน, เฟิร์น, มอส

รหัสสินค้า : BL1005
ชื่อสินค้า :   ชุดโครงสร้างภายในของ สน, เฟิร์น, มอส
รายละเอียด :
ประกอบด้วย สไลด์ 9 แผ่น, แผ่นใส 3 แผ่น พร้อมคู่มือ Pine Stem (c.s.), Pine Leaf (c.s.), Pine Mature Pollen Grain, Pine Stem (l.s.), Pine young Mate Cone, Fern Leaf sec, Fern young Sporophyte, Moss Antheridium, Moss Protonema

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้