ชุดโลกสีเขียว

รหัสสินค้า :   SK0162
ชื่อสินค้า :  ุชุดโลกสีเขียว
รายละเอียด :
ศึกษาการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้ด้วยการสังเกต การสัมผัส และการดมกลิ่น ทดลองด้วยอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมด้วยแผ่นซีดีคู่มือการทำกิจกรรม แผ่นซีดีประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรมคู่มือครูและหนังสือเสริมการเรียนรู้ ในชุดการเรียนรู้สามารถประกอบกิจกรรมได้ 30 กิจกรรม
ตัวอย่างเช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน วัฏจักรนํ้า การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม คุณภาพของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: