ชุดโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

รหัสสินค้า :  SK0155
ชื่อสินค้า :  ชุดโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
รายละเอียด :
ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและระบบสุริยะจักรวาล พร้อมด้วยแผ่นซีดีคู่มือการทำกิจกรรม แผ่นซีดีประกอบการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรมคู่มือครูและหนังสือเสริมการเรียนรู้ ในชุดการเรียนรู้สามารถประกอบกิจกรรมได้ 30 กิจกรรมตัวอย่างเช่น ศึกษาตัวอย่างหิน เครื่องวัดความชื้นในอากาศอย่างง่าย ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศเป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: