ชุดไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า:  CCS010
ชื่อสินค้า:ชุดไฟฟ้าสถิต
English name : Electrostatics
รายละเอียด :
– ศึกษาปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าสถิต
– ทดสอบประจุไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิต
– ผลของไฟฟ้าสถิต
– การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิตและ
– การโพลาไรเซชั่น

Additional information

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์